Algemene voorwaarden

Entingen/ziekte/gedrag

• Uw hond dient gezond te zijn
• Uw hond dient de inentingen te hebben gehad (cocktail, parvo).
• Zieke, geblesseerde en loopse honden kunnen helaas niet met Britt’s Boevenbende mee, u dient besmetting,
blessures en loopsheid z.s.m. te melden.
• De eigenaar van de hond, machtigt Britt’s BoevenBende, om op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen, indien nodig.
• Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe, indien deze mee gaat met groepswandelingen
• Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s en moet los kunnen lopen.

 

Schade/aansprakelijkheid

• Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering
• U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden
• Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de
aansprakelijkheid van de uitlaatservice. Britt’s Boevenbende zorgt dat de hond handdoek droog word achtergelaten.
• In losloopgebieden zal uw hond losgelaten worden. Britt’s BoevenBende is niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of
anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

 

Opzeggen/afzeggen/vakantie

• U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen of Whats-appen
• U heeft het recht te allen tijde op te zeggen bij een strippenkaart
Betreft een abonnement heeft de opdrachtgever 1 maand opzegtermijn
• Er vind geen restitutie plaats bij overgebleven wandelingen
• Britt’s BoevenBende heeft het recht te allen tijde op te zeggen
• Britt’s BoevenBende heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
› Ziekte
› Privé/ familie omstandigheden
› Extreme hitte of extreme gladheid
• Britt’s Boevenbende zal bij bovenstaande situaties haar uiterste best doen om een passende oplossing te
bieden, maar kan dit niet garanderen.

 

Abonnementen/strippenkaart

• Het abonnement contract word afgesloten voor onbepaalde tijd
• Er geld een opzegtermijn van 1 maand
• Een strippenkaart is 6 maanden geldig vanaf de eerste uitlaat ronde
• Een strippenkaart bied geen garantie voor plek tov een abonnement
• De facturatie is aan het begin van elke maand
• Als je kiest voor een abonnement, ‘koop’ je een vaste dag in de uitlaatservice. Hiermee ben je verzekerd van
een vaste plek voor jouw hond op die dag(en)
• Het abonnement is gebaseerd op 44 weken per jaar. Er zijn 8 weken vakantie/feestdagen/afmeldingen/calamiteiten verwerkt in het abonnement
• Er word in geen enkele situatie het maandbedrag verrekend met vakanties of afmeldingen
• Bij overlijden of ziekte waarbij de hond langdurig niet mee kan, word het abonnement ontbonden
• Bij langdurig ziekte van de hond zal alleen de eerste maand de vaste plek worden vastgehouden, indien er oog is op herstel. Indien dit herstel langer duurt, kan alleen bij het doorbetalen de vaste plek worden behouden
• Bij de eerste loopsheid van een jonge teef wordt er 50 % van het abonnement in minder gebracht.
Duurt de loopsheid langer of wordt de hond vaker loops dan worden de gemiste wandelingen niet in mindering gebracht
• De factuur dient uiterlijk 7 dagen na factuur datum te zijn voldaan
• Indien opdrachtgever niet op tijd betaald vervalt het recht op de vast geboekte plek(ken)
• Indien er herhaaldelijk te laat betaald word, worden er bovenop de factuur administratie kosten in rekening gebracht van 15 euro per keer
• Indien dit herhaaldelijk gebeurd mag Britt’s BoevenBende de overeenkomst ontbinden. De openstaande facturen blijven verschuldigd.

 

Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel:
• Hondenuitlaatservice Britt’s BoevenBende verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
• Niet zal dupliceren.
• Niet zal voorzien van adresgegevens.
• Zorgvuldig zal bewaren.
• Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.
• Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.
• Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd
worden.
• Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Britt’s BoevenBende de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
stellen. echter kan Britt’s Boevenbende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

 

Cursus/Training

Voor alle tussen Britt’s Boevenbende en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten en afspraken gelden de volgende algemene voorwaarden.
• Adviezen van Britt’s BoevenBende leiden niet tot aansprakelijkheid van Britt’s BoevenBende.

• Doorgang van de training wordt bepaald door de trainer. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer tijdig afbellen. Wanneer de trainer niet heeft afgebeld gaat de les door. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden verschoven
• Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist
• De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
Slip-ketting, pennen-band, of enige andere vorm van corrigerende middelen zijn niet toegestaan tijdens de lessen van Britt’s BoevenBende
• Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
• Cursist volgt activiteiten en begeleiding bij Britt’s BoevenBende geheel op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen hond en spullen

• Bij niet tijdig afmelden (binnen 24 uur), vind er geen restitutie of inhaal les plaats.
• Bij het opzeggen van het cursuspakket vanuit de opdrachtgever, vind er onder geen enkele voorwaarden restitutie plaats.
• Aangekochte privé trajecten zijn tot 9 maanden geldig. Na deze tijd vervallen de lessen. Er vind geen restitutie plaats.
• De factuur dient uiterlijk 7 dagen na factuur datum te zijn voldaan.
• Britt’s BoevenBende behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.